Reservdelar

Reservdelar till din ILVE produkt hanteras av oss på Italian Brands.
Vissa reservdelar har vi alltid på lager, men om du har en äldre produkt kan det ta lite tid att identifiera och beställa rätta delar.
Alla våra reservdelar är original ILVE.
Tänk på att all reparation med reservdelar som kräver ingrepp i produkten, ska utföras av behörig tekniker.
Det är bra att ha information om modellnamn och serienummer till hands om du har frågor om reservdelar.

Hitta typskylten:
Spis och inbyggnadsugn:
På insidan av ugnen (om 2 ugnar, på den högra ugnens insida)
Ange alltid modell (MOD.) + serienummer (S/N + 8 siffror) + Destinationsland (SE)
Fläkt:
Lossa fläktens vänstra fettfilter, typskylten sitter på fläktens insida/rygg.
Ange alltid modell (Mod.), serienummer (Cod.OSC + siffror) + CE-nr (tex 10/19)
Häll:
Oftast på hällens underdel/sida. Kan variera beroende på typ av häll/modell.

Har du frågor:
Italian Brands AB
Support Andreas Lennström
Tel 08 – 54 44 35 34
Epost: reservdelar@italianbrands.se