Frågor om ugn

 1. Lampan i stora ugnen lyser inte / är trasig
  Gäller för spisar märkta med “MP” på slutet i modellnumret:
  Lampan är väldigt sällan trasig, men tänds och släcks med ugnsfunktionsvredet. Ställ ugnsväljarvredet på en funktion (får inte stå i nolläge) och tryck in vredet för att tända och släcka lampan.
  Om spisen har beteckning E3 (står på typskylten på insidan av ugnen) kan ugnslampan tändas med termostatvredet. Energisparläge innebär att lampan slocknar automatiskt efter ca 1 min, och för att tända den igen behöver du allstå tända med termostatvredet.
 2. Stora ugnen fungerar inte
  Om det står ett “A” på klockan uppe i vänstra hörnet så betyder det att den är inställd på automatik. Tryck in klockans knappar nr 2 och 3 från vänster (de med en gryta ovanför) så nollställer man programmet / klockan.
 3. Ugnsfläkten fortsätter efter att ugnen är avstängd
  Alla ugnar har en termostatkontrollerad fläkt för att hålla kontrollpanel och vred svala när ugnen används. Fläkten kan fortsätta att gå i upp till 30 minuter efter avstängning.
 4. Kondensation uppstår
  ILVEs ugnar är väliisolerade och täta för bästa effektivitet och vid tillagning av livsmedel med högt vätskeinnehåll kan kondens uppstå och man kan behöva öppna luckan ett par gånger för att släppa ut eventuell överskottskondensation.
 5. Termostaten visar gradantal i Fahrenheit
  Sätt på valfri ugnsfunktion och vrid på termostaten tills temperaturen blinkar. Tryck in termostatvredet och håll intryckt i ca 8-10 sekunder, så ställer termostaten om till Celcius).
 6. Ugn och klocka stannar
  Troligtvis är ugnen överhettad. Om man tex har haft ugnen på hög temperatur under lång tid, slår överhettningsskyddet till av säkerhetsskäl, och ugnen stängs av.När ugnen svalnat går det att starta igen.
 7. Ugnen är låst (på modell med beteckning E3) och displayen visar “n_0”
  E3-ugnar har en barnsäkerhets/låsfunktion för att undvika att ugnen sätts på av misstag. För att låsa upp, håll in termostatvredet i ca 5 sekunder . “n_0” slocknar, följt av “OFF” och ugnen går nu att starta igen. För att aktivera spärren, repetera samma moment, dvs håll in termostatvredet i ca 5 sekunder, tills displayen visar “n_0”. Gäller även lilla ugnen vid produkt med två ugnar. 
 8. Ställa klockan – ändra tiden (på modell med beteckning E3) 
  På klockan, håll inne knapp 2 och 3 från vänster (med grytsymbol) samtidigt tills “hour” tänds upp i displayen – nu går det att ställa tiden med +/-.
 9. Klockan visar 12-timmarsläge – ändra till 24-timmarsläge
  Det går att ändra klockvyn mellan 12-timmarsvisning och 24-timmarsvisning. Gör på samma sätt som för att ställa klockan; håll inne knapp 2 och 3 från vänster (med grytsymbol) samtidigt tills “hour” tänds upp i displayen – när displayen blinkar tryck på knappen med klocksymbol (1a knappen) och välj mellan 24-eller12-timmarsläge AM/PM.
 10. Köttermometern fungerar inte – hur gör man? 
  a) För in köttermometern i anslutningsstycket som sitter på ugnens högersida medan ugnen står i standby; på klockdisplayen visas då texten [MEAt] under några sekunder. b) Starta ugnen, välj tillagningsfunktion och önskad temperatur.
  c) När tillagningsfunktion och temperatur ställts in blinkar termometerns temperaturvärde, 75 °C, på klockdisplayen; välj då rättens innertemperatur med knapparna [+] och [-].
  OBS! Om köttermometern tas ut ur eller sätts tillbaka i anslutningsstycket under pågående tillagning, stängs ugnen av och texten “Off” visas på displayen.