Frågor om gasinstallation

Produkter som ska anslutas till stadsgasnät ska installeras av behörig tekniker. 
Observera att gasspisar och gashällar levereras endast med anslutningsnippel för gasolslang men gasolslang och slangklämma medföljer ej.

 1. Har spisen/hällen rätt dysor?
  Om spisen/hällen är korrekt beställd för en viss gasblandning (gasol, stadsgas Sthlm, naturgas) är produkten förberedd för detta och har redan rätta munstycken monterade. Produkten är också märkt med vilken gassort den är tillverkad för. Med varje gasprodukt medföljer också munstycken för annan gasblandning om behov av konvertering uppstår i framtiden.
 2. Vilken storlek är det på gasanslutningen ?
  För gasspis och gashäll medföljer en slanganslutning / anslutningsnippel och packning som skruvas fast på gasanslutningen baktill på spisen. Därefter trycks en godkänd gasolslang och slangklämma på – obs att slang och klämma ej medföljer vid leverans. Gasolslang och klämma köps i järnhandeln. Invändig diameter på gasolslangen är 8 mm.
 3. Får jag ställa gasolflaskan inomhus ?
  Man får ha 2 st flaskor på vardera 11 kg inomhus i enfamiljshus, dock inte i källare. I flerfamiljshus är tillåten storlek max 5 kg. Ta alltid kontakt med lokal brandskyddsmyndighet för att säkerställa att din kommun inte ställer särskilda krav på gasolflaskehantering.
 4. Kan jag ställa gasolflaskan utomhus ?
  Det är vanligt att man ställer 2 st gasolflaskor i ett skyddat och låsbart utrymme utomhus och drar in en kapslad kopparledning in till spisen.Vid stark kyla och längre avstånd mellan gasolflaska och spis krävs isolering av både slang och flaska.
 5. Kan jag koppla kopparledning direkt på spisen ?
  Nej. Man måste ha godkänd gasolslang både vid spisen och vid gasolflaskan.
 6. Hur bygger jag min gasolanläggning?
  Källa: Lars Synnerholm, Sprängämnesinspektionen:

Bygg din gasolanläggning i privathus så här:
1. Du tar två flaskor, en i drift och en i reserv. I enbostadshus är det tillåtet med högst P11-storlek, i flerfamiljshus högst 5-litersstorlek (blå). Radhus räknas som enbostadshus.
2. Flaskorna ställs helst utanför huset, men får stå inne om man vill, dock inte i källaren.
3. På flaskan sätter man en manometer, (ca. SEK 150:-) som man kontrollerar tätheten med varje gång man byter flaska. Detta är en MYCKET billig liv- och brandförsäkring, överlägsen alla gasvarnare som förebyggande skydd.
4. Efter manometern sätter man en reducerventil.
5. Efter reducerventilen sätter man en gasolslang. Svenska slangar är märkta med ordet gasol. Slangen skall klara –30° C, vilket utländska slangar inte alltid gör.
6. Slangen skall fästas med slangnippel på rörledningen, som leder till gasapparaten. Rörledningen kan man köpa på rulle och dras helst i ett stycke hela vägen till gasapparaten. Om man måste skarva den, skall skarvarna vara synliga utan hjälp av verktyg. De får inte vara dolda bakom paneler, i väggar eller golvsocklar. De skall ligga fritt i rummet eller i t.ex. köksskåp som man kan öppna. Detta för att lätt kunna hitta eventuella läckor i systemet. Rörledningen får heller inte gjutas in i väggar, golv eller tak. Vill man lägga ledningen i väggar, golv eller tak, skall den ligga i skyddsrör som är ingjutet.
7. Mellan rörledningen och gasapparaten kan man ha slang. Samma krav ställs då på den slangen som i punkt 5. Har man en spis kopplad med slang, skall spisen ha vajer som hindrar att man drar av slangen då spisen dras ut.
8. Gasapparaten skall vara CE-märkt med fyra efterföljande siffror. CE-märkning utansiffror är ofta falsk marknadsföring.
9. Gasapparaten skall vara installerad enligt tillverkarens anvisningar.

                                                                                  Källa: Lars Synnerholm, Sprängämnesinspektionen.Tel: 08-799 83 38
OBS! Detta är en generell beskrivning. Kontakta alltid en behörig installatör för din specifika installation.  

Bra information om gas:
Om gasol (Primagaz)
Om gasol (AGA)
Om energigas (Energigas Sverige)
För dig som har stadgas i Stockholm: Stockholm GasGasnätet Stockholm 
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap MSB
Ladda ner:
AGA gasol guide.pdf
MSB Gasol för hem & fritid.pdf