Frågor om gasbrännare

 1. Gasbrännaren tänder inte
  Efter tändning, håll vredet intryckt i ca 5-10 sekunder för att lågan skall brinna. Säkerställ att gnisttändaren är ren och att mässingshålen på brännaren är torra och fria, särskilt efter överkok eller rengöring med mycket vatten. Se till att brännarringen är korrekt placerad i spåren på ringen under.
 2. Gnisttändarna gnistrar hela tiden
  Beror oftast på att vatten kommit ner i någon av brännarna, kanske efter ett överkok eller rengöring med lite för mycket vatten. Det är ingenting som är farligt, men brännarna måste torka. Stäng av strömmen till spisen och låt spisen torka ut över exempelvis natten. Därefter slå på strömmen igen. Vid rengöring, tänk på att inte använda för mycket vatten, och se till att brännarlock och ringarna är torra och fina när du lägger på dem igen. 
 3. Ena gnisttändaren fungerar inte
  Säkerställ att gnisttändaren är ren och fri från fukt/vätska. Om problemet kvarstår, gör en serviceanmälan, då gnisttändaren kan behöva bytas ut.
 4. Alla gnisttändarna gnistrar samtidigt
  Detta är normalt, eftersom gnisttändarna är parallellkopplade.