Frågor om gas- och elinstallation

GASINSTALLATION

Produkter som ska anslutas till stadsgasnät ska installeras av behörig tekniker. 
Observera att gasspisar och gashällar levereras endast med anslutningsnippel för gasolslang men gasolslang och slangklämma medföljer ej.

 1. Har spisen/hällen rätt dysor?
  Om spisen/hällen är korrekt beställd för en viss gasblandning (gasol, stadsgas Sthlm, naturgas) är produkten förberedd för detta och har redan rätta munstycken monterade. Produkten är också märkt med vilken gassort den är tillverkad för. Med varje gasprodukt medföljer också munstycken för annan gasblandning om behov av konvertering uppstår i framtiden.
 2. Vilken storlek är det på gasanslutningen ?
  För gasspis och gashäll medföljer en slanganslutning / anslutningsnippel och packning som skruvas fast på gasanslutningen baktill på spisen. Därefter trycks en godkänd gasolslang och slangklämma på – obs att slang och klämma ej medföljer vid leverans. Gasolslang och klämma köps i järnhandeln. Invändig diameter på gasolslangen är 8 mm.
 3. Får jag ställa gasolflaskan inomhus ?
  Man får ha 2 st flaskor på vardera 11 kg inomhus i enfamiljshus, dock inte i källare. I flerfamiljshus är tillåten storlek max 5 kg. Ta alltid kontakt med lokal brandskyddsmyndighet för att säkerställa att din kommun inte ställer särskilda krav på gasolflaskehantering.
 4. Kan jag ställa gasolflaskan utomhus ?
  Det är vanligt att man ställer 2 st gasolflaskor i ett skyddat och låsbart utrymme utomhus och drar in en kapslad kopparledning in till spisen.Vid stark kyla och längre avstånd mellan gasolflaska och spis krävs isolering av både slang och flaska.
 5. Kan jag koppla kopparledning direkt på spisen ?
  Nej. Man måste ha godkänd gasolslang både vid spisen och vid gasolflaskan.
 6. Hur bygger jag min gasolanläggning?
  Vi rekommenderar att läsa broschyren Gasol för hem & fritid, utgiven av MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.
  Mer information kan du få via räddningstjänsten i din kommun. 
  Anlita en installatör med kunskap om gasolinstallationer. 

Bra information om gas:
Om gasol (Primagaz)
Om gasol (AGA)
Om energigas (Energigas Sverige)
För dig som har stadgas i Stockholm: Stockholm GasGasnätet Stockholm 
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap MSB
Ladda ner:
AGA gasol guide.pdf
MSB Gasol för hem & fritid.pdf


ELINSTALLATION

Vänd dig alltid till behörig elektriker för korrekt installation av en ILVE spis eller inbyggnadsprodukt,  och följ installationskrav- och anvisning för respektive produkt.
 • Alla ILVEs spisar, ugnar och hällar levereras utan elanslutningssladd
 • Uppgifter om din produkts eleffekt och avsäkring hittar du på produktsidorna under respektive modell/storlek
 • Spisen / inbyggnadsugnen har 230 volt elementspänning och levereras alltid utan elsladd
  Behörig elektriker måste ansluta en elsladd på kopplingsplinten bak på spisen. Där sitter ett elschema som visar hur man kan koppla 1-fas+N+J, 2-fas+N+J eller 3-fas+N+J, beroende på hur stor totaleffekten är
 1. Hur stor säkring behöver jag?
  På vår hemsida finns uppgifter om totala eleffekten och vilken säkring man ska använda. Sök på produkt/modell/storlek för att hitta rätt information.
 2. Stämmer det att spisen är på 14000 Watt ?
  Sök på produkt/modell/storlek för att hitta information om totala eleffekten. På märkskylten som sitter på ugnskanten när man öppnar luckan finns också totaleffekten angivet.
 3. Kan jag koppla in spisen / ugnen på 3-fas ?
  Spisen / inbyggnadsugnen har 230 volt elementspänning och levereras alltid utan elsladd. Behörig elektriker måste ansluta en elsladd på kopplingsplinten bak på spisen. Där sitter ett elschema som visar hur man kan koppla 1-fas+N+J, 2-fas+N+J eller 3-fas+N+J, beroende på hur stor totaleffekten är.
 4. Kan jag ansluta spisen / ugnen med stickkontakt ?
  Elektrikern kan montera en perilexkontakt för 16 amp, men eftersom den är ganska kraftig så räcker inte utrymmet bakom spisen till och därför är fast anslutning att föredra.
 5. Hur stor är elförbrukningen ?
  Alla ILVEs ugnar är energiklassade i klass A, vilket innebär att de klarar högt ställda krav på energisnålhet.