Frågor om fläkt

 1. Var ska elanslutningen till fläkten sitta ?
  Eluttaget sätts ca 20 cm ovanför fläktkåpan (ca 120 cm över spisen), och mellan ventilationsröret och dekorskorstenen.
 2. Vilket avstånd ska det vara mellan fläkt och spishäll ?
  Avstånd mellan fläkt och spishäll (gas) ska vara minst 65 cm.
 3. Alla 4 lampor lyser ett kort tag efter att fläkten stängs av 
  Efter 30 funktionstimmar signalerar fläkten att det är dags att rengöra fettfiltret och alla indikatorer tänds upp samtidigt. För att nollställa, se till att fläkten är avstängd och håll inne hastighetsknapp 1 + 4 en stund. Fettfiltren går att köra i diskmaskin och ska vara helt torra när de sätts tillbaka.
 4. Det droppar fett från fläkten, vibrationer och/eller missljud, dålig effekt 
  1. Kan bero på att fettfilter är igensatta
  2. Kan bero på för klen dimension på kanalen – minst 150 mm ø krävs
  3. Kan även bero på att man inte får ut all luft ur fläkten på grund av stopp eller igensatt ventilationskanal
  4. Kan bero på mycket lång dragning av ventilationskanal, som resulterar i tryckfall
  5. Kan bero på dåligt isolerad ventilationskanal i kallt utrymme
  6. Ventilationsdon på utsida av fasad där luften går ut kan vara underdimensionerat och för trångt
 5. ”Klapprande” ljud från fläktskorstenen?
  Kallrasskydden kan vara felmonterade vilket orsakar ett klapprande ljud. Kontrollera att kallrasskydden (2 halvmåneformade plastskivor) är placerade så att piggarna sitter uppåt och möts när skivorna går ihop.