Service & support

Gör en serviceanmälan: Garantiärende
Vi samarbetar med GarantGruppen som finns representerade med serviceföretag över hela Sverige.
För att beställa service eller reparation, behöver du göra en serviceanmälan.
Klicka här för att komma till GarantGruppens sida för serviceanmälan. GarantGruppen har tel 013 – 15 45 10, men vi rekommenderar att göra anmälan via länken.
För att du ska få bra och rätt hjälp behöver du ha följande produktinformation till hands:
Återförsäljare och inköpsdatum – vart du har köpt produkten och när (kvitto)
Typskyltens modellbeteckning och komplett serienummer 

Ring oss gärna om du behöver hjälp med identifiering eller annat. Telefon till vårt tekniska support är 08- 54 44 35 34.

Hitta typskylten:
Spis och inbyggnadsugn:
På insidan av ugnen (om 2 ugnar, på den högra ugnens insida)
Ange alltid modell (MOD.) + serienummer (S/N + 8 siffror) + Destinationsland (SE)
Fläkt:
Lossa fläktens vänstra fettfilter, typskylten sitter på fläktens insida/rygg.
Ange alltid modell (Mod.), serienummer (Cod.OSC + siffror) + CE-nr (tex 10/19)
Häll:
Oftast på hällens underdel/sida. Kan variera beroende på typ av häll/modell.

Klicka här för att komma till GarantGruppens sida för serviceanmälan.

Reservdelar
Reservdelar till din ILVE produkt hanteras av oss på Italian Brands.
Läs mer här: 

Italian Brands AB
Support Andreas Lennström
Tel 08 – 54 44 35 34
Epost: reservdelar@italianbrands.se