Frågor om gasbrännare

 1. Gasbrännaren tänder inte
  Efter tändning, håll vredet intryckt i ca 5-10 sekunder för att lågan skall brinna. Säkerställ att gnisttändaren är ren och att mässingshålen på brännaren är torra och fria, särskilt efter överkok eller rengöring med mycket vatten. Se till att brännarringen är korrekt placerad i spåren på ringen under.
 2. Gnisttändarna gnistrar hela tiden
  Stäng av strömmen till spisen. Efter överkok eller rengöring med mycket vatten, se till att gnisttändarna och brännarhålen är torra och fria.
 3. Ena gnisttändaren fungerar inte
  Säkerställ att gnisttändaren är ren och fri från fukt/vätska. Om problemet kvarstår, gör en serviceanmälan, då gnisttändaren kan behöva bytas ut.
 4. Alla gnisttändarna gnistrar samtidigt
  Detta är normalt, eftersom gnisttändarna är parallellkopplade.