Sjudningsplatta

Sjudningsplatta i gjutjärn

A/095/36/10

  • Sjudningsplattan gör att värmen från gasbrännaren dämpas något, vilket underlättar vid behov av lägre temperatur när man tex smälter smör, kokar upp mjölk/grädde eller vid långkok osv 
  • Placeras över brännare på brännargallret
  • Diameter 15 cm