Självrengörande plåt

Tillbehör ugn

Självrengörande plåtar
Kallas också katalysemaljplåtar och ingår som standard i alla ILVE spisar och ugnar och sitter på ugnens insidor.
Dessa plåtar går också att byta ut, och själva skiftet är enkelt att utföra själv.

G/170/18    Ugn 30
G/170/24    Ugn 40
G/170/22    Ugn 60
G/170/25    Gasugn 60
G/170/27    Ugn 70
G/170/23    Ugn 80/90
G/170/26    Gasugn 80/90