Rotisserie

Flera av ILVEs ugnar är utrustade med rotisserie (i ugn 30, 40, 70, 80/90), för långsam roterande grillning på spett.