Kitchen Integrated

Kitchen Integrated är framtagen för att du ska ha möjlighet att välja exakt vilken luckfront du vill ha och anpassa den efter ditt kök. Alla skåp har bredd anpassad till 60 cm breda stommar och du väljer mellan olika höjder – 45, 60, 90, 130 och 180 cm. Vinskåpen är lämpliga för både kylning och lagring och är UV-skyddade, tysta, vibrationsfria, temperatursäkra och har god lagringskapacitet från 24 upp till 101 flaskor. Det är din kökssnickare eller kökstillverkare som anpassar snickeriluckan till vinkylen. Anpassad även för täckt lucka för maximal diskretion.