Funktioner

En ILVE spis har utöver kraftfulla brännare också olika hällfunktioner, beroeende på modell och storlek. Läs mer om hällfunktioner, gasbrännare och våra ugnar.